Equip

Format per un equip multidisciplinar, donem el suport necessari a les famílies davant les dificultats o alteracions vinculades al desenvolupament dels infants, joves o adults.

Metodologia

1.

ENTREVISTA INICIAL

EN EL PRIMER CONTACTE AMB LA FAMÍLIA O EL PACIENT, RECOLLIM TOTES LES DADES PERSONALS, FAMILIARS, ESCOLARS I DE DESENVOLUPAMENT DE CADA INFANT O ADOLESCENT, I EXPLIQUEM A LA FAMÍLIA EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

2.

VALORACIÓ INDIVIDUALITZADA

A PARTIR DEL MOTIU DE CONSULTA INICIEM EL PROCÉS D'AVALUACIÓ I EXPLORACIÓ AMB L'OBJECTIU DE DETECTAR LES NECESSITATS I DIFICULTATS INDIVIDUALITZADES DE CADA CAS.

3.

INTERVENCIÓ

PLANTEGEM ELS OBJECTIUS DE TREBALL INDIVIDUALITZATS EN CADA CAS I ELS PORTEM A TERME ADAPTANT-NOS A LES NECESSITATS DE CADA UN D'ELLS. ADOPTEM UNA METODOLOGIA BASADA EN LA IMPORTÀNCIA DE LA MOTIVACIÓ I EL JOC PER ASSOLIR CADA UN DELS PROPÒSITS.

4.

COORDINACIÓ MULTIDISCIPLINAR

CREIEM PRIMORDIAL UNA BONA COORDINACIÓ AMB L'ENTORN FAMILIAR, L'ESCOLA I TOTS ELS PROFESSIONALS IMPLICATS EN EL CAS PER UN BON DESENVOLUPAMENT DE LA INTERVENCIÓ I LES NECESSITATS DE CADA INFANT O ADOLESCENT.

SERVEIS

Logopèdia

LA LOGOPÈDIA ÉS LA DISCIPLINA SANITÀRIA DEDICADA A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ, AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DELS PROCESSOS DE LA COMUNICACIÓ HUMANA. LES ALTERACIONS DE LA COMUNICACIÓ, EL LLENGUATGE ORAL I ESCRIT, LA PARLA, LA VEU, L'AUDICIÓ I LES FUNCIONS OROFACIALS (DEGLUCIÓ, RESPIRACIÓ, MASTICACIÓ,...), FORMEN PART DE LA INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA. 

 

LES PATOLOGIES QUE TRACTEM AL CENTRE SÓN:

 

 • ALTERACIONS EN LA COMUNICACIÓ
 • ALTERACIONS DEL LLENGUATGE
 • ALTERACIONS DE LA PARLA
 • ALTERACIONS DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA
 • ALTERACIONS DE LA FLUIDESA
 • ALTERACIONS OROFACIALS 
 • ALTERACIONS DE LA VEU
 • ALTERACIONS NEUROLÒGIQUES

PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL

LES PATOLOGIES QUE TRACTEM AL CENTRE SÓN:

 • TRASTORN DE L'ASPECTRE AUTISTA (TEA)
 • TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ AMB O SENSE HIPERACTIVITAT (TDAH)
 • TRASTORNS D'ANSIETAT
 • TRASTORN DE DEPRESSIÓ
 • PROBLEMES DE CONDUCTA
 • ALTERACIONS DE L'ESTAT D'ÀNIM
 • DIFICULTATS DE RELACIÓ I ADAPTACIÓ
 • PROBLEMES D'HÀBITS
 • PROBLEMES EMOCIONALS
 • ASSESSORAMENT FAMILIAR

PSICOPEDAGOGIA

LA PSICOPEDAGOGIA ÉS LA INTERVENCIÓ ORIENTADA A TREBALLAR LES DIFICULTATS ACADÈMIQUES DE L'ALUMNE DERIVADES DE TRASTORNS D'APRENENTATGE O DE CONDUCTA. TÉ PER OBJECTIU TRACTAR ELS SÍMPTOMES DERIVATS DEL TRASTORN PER OBTENIR MILLORES EN EL RENDIMENT ACADÈMIC INDIVIDUAL EN FUNCIÓ DE LES ESPECIFICITATS PRÒPIES DE CADA ALUMNE. 

ÀMBIS QUE TRACTEM AMB LA PSICOPEDAGOGIA:

 • DIFICULTATS EN L'ESCRIPTURA
 • DIFICULTATS EN MATEMÀTIQUES
 • DIFICULTATS EN ATENCIÓ I MEMÒRIA
 • ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE
 • TÈCNIQUES D'ESTUDI

REFORÇ ESCOLAR

DONEM AQUEST SERVEI DE MANERA INDIVIDUAL O BÉ GRUPAL. L'OBJECTIU D'AQUESTES SESSIONS ÉS REFORÇAR TOT ALLÒ QUE A L'ALUMNE LI SUPOSA UNA DIFICULTAT EN EL SEU RENDIMENT ACADÈMIC.

EL NOSTRE OBJECTIU ÉS LA TEVA SALUT