La psicologia infantojuvenil proporciona atenció a les necessitats emocionals i conductuals que es poden donar en l’àmbit de la infància i l’adolescència. A CLIP Salut treballem mitjançant la teràpia cognitivoconductual, ja que és la que presenta major evidència científica.

Les patologies que tractem a CLIP Salut són:

  • Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn que presenta cert grau d’alteració en tres àrees: dèficit d’interacció social, problemes en les habilitats de comunicació i un repertori anormalment restringit de comportaments i interessos. A més, en ocasions, les persones amb autisme també poden mostrar sensibilitats sensorials, com a aversió a determinades textures, sons o olors.

 

  • Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és un trastorn mental que comprèn una combinació de problemes persistents, com la dificultat per prestar atenció, hiperactivitat i una conducta impulsiva.

 

  • Trastorns específics de l’aprenentatge

Els Trastorns específics de l’aprenentatge es defineixen com una dificultat inesperada, específica i persistent per a l’adquisició d’un aprenentatge tot i haver-hi una instrucció convencional, nivell d’intel·ligència i oportunitats socioculturals adequades. Poden ser amb dificultats en la lectura, en l’expressió escrita o en les matemàtiques.

  • En lectura (Dislèxia): dificultat específica de l’aprenentatge de la lectura amb un origen neurobiolò Es caracteritza per dificultats en el reconeixement precís i fluid de paraules i per problemes d’ortografia i de descodificació. Aquestes dificultats provenen d’un dèficit en el component fonològic del llenguatge que és inesperat en relació amb altres habilitats cognitives que es desenvolupen amb normalitat.
  • En escriptura (Disortografia): dificultats per realitzar processos d’escriptura correctes, consolidats i automatitzats, que afecten l’escriptura fonològica,  a l’escriptura ortogràfica, a la construcció de la frase i/o a la planificació de textos escrits (afectant la seva coherència).

En matemàtiques (Discalcúlia): dificultats que poden incloure diferents habilitats matemàtiques com el processament numèric, les habilitats del càlcul, visuals, espaials i de raonament matemàtic. Els infants i joves amb discalcúlia mostren dificultats per assimilar i recordar el llenguatge matemàtic, les dades numèriques i aritmètiques i per crear estratègies per a la solució de problemes.

  • Trastorn Negativista Desafiant (TND)

El Trastorn Negativista Desafiant (TND) es caracteritza per una tendència a vulnerar els drets dels altres i oposar-se a normes o figures representatives de l’autoritat en l’entorn, com els progenitors o el professorat.

  • Trastorn de Conducta (TC)

El Trastorn de Conducta (TC) es caracteritza per una sèrie de problemes conductuals i emocionals que poden involucrar un comportament altament desafiant o impulsiu, consum de drogues o activitat delictiva.

Els Trastorns d’ansietat es caracteritzen per un estat d’alerta natural que desencadena sentiments de por, inquietud i preocupació excessiva a la persona que els pateix.

Trastorns depressius

Els trastorns depressius es caracteritzen per una tristesa que genera interferència en el dia a dia i en una disminució de l’interès o del plaer per les activitats  que realitza la persona.

Trastorns alimentaris

  • Anorèxia nerviosa

L’Anorèxia nerviosa es caracteritza per una excessiva preocupació pel pes corporal, acompanyada d’una restricció en la ingesta d’aliments, que pot estar associada a una percepció distorsionada de la imatge corporal.

  • Bulímia nerviosa

La Bulímia nerviosa es caracteritza per episodis de fartaneres amb una posterior sensació de culpabilitat, fet que pot portar a conseqüents conductes de restricció o compensació alimentària, així com a utilitzar altres mètodes per evitar l’augment de pes.

Trauma i Trastorns relacionats amb l’estrès

El Trauma i els Trastorns relacionats amb l’estrès es caracteritzen per alteracions de tipus mental, com ansietat, anhedonia, disfòria o símptomes dissociatius, associades amb alguna experiència traumàtica o pics d’estrès elevats.

Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC) i relacionats

El Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC) es caracteritza per presentar obsessions i/o compulsions. Aquestes últimes són comportaments repetitius que tenen com a finalitat reduir l’ansietat o evitar que passi quelcom dolent relacionat amb les obsessions. Així i tot, no tenen connexió amb l’acció que intenten prevenir o són excessives.

Assetjament escolar

L’assetjament escolar va més enllà de la verbalització que en fan els infants o adolescents sobre la situació. Moltes vegades s’acompanya d’alteracions en l’estat d’ànim, descens en el rendiment escolar, baixa autoestima i/o conductes desafiants a casa.

Dificultats de relació i adaptació

Des de CLIP Salut brindem eines a infants i adolescents per tal de relacionar-se funcionalment amb l’entorn, sobretot tenint en compte que la infància i adolescència són etapes on és especialment important sentir-se validat pel grup.

Alteracions de l’estat d’ànim i problemes emocionals

La identificació i gestió emocional són fonamentals per tal de tenir un desenvolupament òptim i una bona salut mental, evitant alteracions de l’estat d’ànim i problemes emocionals.

Assessorament familiar

El procés terapèutic en l’etapa infantil i juvenil implica una gran participació per part dels progenitors. És per això, que des de CLIP Salut concebem essencial l’assessorament familiar, ja sigui per instaurar hàbits a a la llar o per la  gestió de conflictes amb els més petits.

Demana cita

El nostre equip es posarà en contacte com més aviat millor per analitzar les seves necessitats.

Serveis de Logopèdia i Psicologia a Mataró