La psicopedagogia és la intervenció orientada a treballar les dificultats acadèmiques de l’alumne derivades de trastorns d’aprenentatge o de conducta. Té per objectiu tractar els símptomes conseqüents del trastorn per obtenir millores en el rendiment acadèmic individual en funció de les especificitats pròpies de cada alumne.

Els àmbits que tractem a CLIP Salut mitjançant la psicopedagogia són:

Trobem dificultats per realitzar processos d’escriptura correctes, consolidats i automatitzats, que afecten  a l’escriptura fonològica,  a l’escriptura ortogràfica, a la construcció de la frase i/o a la planificació de textos escrits (afectant a la seva coherència).

Trobem dificultats que poden incloure diferents habilitats matemàtiques com el processament numèric, les habilitats del càlcul, visuals, espaials i de raonament matemàtic.

A CLIP Salut treballem l’atenció sostinguda, selectiva i alternant, així com la memòria de treball visual i auditiva. A més, potenciem altres funcions cognitives, com la velocitat de processament, la planificació i la capacitat d’inhibició.

Estratègies d’aprenentatge i tècniques d’estudi

Les estratègies d’aprenentatge són eines per aconseguir objectius específics i millorar l’experiència d’aprenentatge en general. Des de CLIP Salut ajudem als infants a millorar el pensament crític, la comprensió de les tasques i la transferència de diversos coneixements.

Planificació i organització

Per tal de dur a terme un bon procés d’aprenentatge cal que els infants aprenguin a planificar-se i organitzar-se, tenint en compte el volum de les tasques i la duració que requereixen. Des de CLIP Salut els brindem diverses eines de planificació i organització als infants, tenint en compte les seves necessitats individuals.

Demana cita

El nostre equip es posarà en contacte com més aviat millor per analitzar les seves necessitats.

Serveis de Logopèdia i Psicologia a Mataró